ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੰਦ ਲੈਣ ਹੁਲਾਰੇ, ਬਾਬੇ ਰਾਮੂ ਨੇ ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੇ॥

ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੰਦ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਰਾਮੂ ਦੇ ਝੂਲਦੇ ਝੰਡੇ ਆ॥

ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੰਦ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆ, ਬਾਬੇ ਰਾਮੂ ਦੇ ਅੱਜ ਰੋਣਕ ਹੋਈ ਆ॥

ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੰਦ ਲੈਣ ਹੁਲਾਰੇ, ਬਾਬੇ ਰਾਮੂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦਿਦਾਰੇ॥

ਕੱਤ-ਕੱਤ ਪੂਣੀਆਂ ਮੈਂ ਖੇਸ ਬਣਾਂਉਦੀ ਆਂ, ਬਾਬੇ ਰਾਮੂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਆਂ॥

ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ

ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ‘ਚ’ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾ ਨਹੀ ਆਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਗੋਤ ‘ਚ’ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਜਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ‘ਰਾਜਾ ਜੀ’, ‘ਭਾਗਾ ਜੀ’, ‘ਜਾਗਾ ਜੀ’।

ਜਦੋ-ਜਦੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਿਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Click here to read more...
ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ

News and Events